Historielærerforeningen | Kontakt

Kate­go­ri

Gene­ral­for­sam­ling

No upco­m­ing events

Histo­ri­e­lab

No upco­m­ing events

Køben­havn

No upco­m­ing events
Køben­havn og Øresundsregionen 

Køben­havns Universitet

No upco­m­ing events

KS

No upco­m­ing events

Kur­ser

Next Event

Glo­ba­li­se­ring — mel­lem håb og frygt — 4. decem­ber 2023 — 09:00 — 16:00

See All

Nord­jyl­land

No upco­m­ing events

Nord­s­jæl­land

No upco­m­ing events

Opda­te­ret!

No upco­m­ing events
1 2 3 4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *