FIP 2018 — Vej­le

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 8. marts 2018,
 • Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um
 • Pris: Gra­tis

 • FIP i histo­rie — fore­lø­bigt pro­gram

  10.00–10.30: Vel­kom­men og rele­vant nyt i faget ved Chri­sti­an Vol­l­mond

  10.30–11.15: Fag­lig læs­ning i histo­rie ved Elisa­beth Arn­bak, DPU

  (Arti­kel om fag­lig læs­ning fra den kom­men­de didak­tik — kræ­ver med­lem­slo­gin)

  11.00–11.15: Kaf­fe­pau­se

  11.15–12.15: Løben­de eva­lu­e­ring i histo­ri­e­fa­get ved Tom­my Skov

  (Læs artik­len “For­søg med syn­lig læring” — kræ­ver med­lem­slo­gin)

  12.15–13.00: Frokost

  13.00–15.30: Wor­ks­hops om udvik­ling af eksa­mens­ma­te­ri­a­le ved Allan Ahle & Han­ne Mor­ten­sen

  15.30–15.45: Opsam­ling på arbej­det i wor­ks­hops

  15.45–16.00: Eva­lu­e­ring og afrun­ding

   


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  0

  Skriv en kommentar