FIP 2018 — Vejle

Hvor­når

8. marts 2018 
10:00 — 16:00

Hvor

Rød­kil­de Gymnasium
Rød­kil­de­vej 42, Vej­le, 7100 

Begi­ven­heds­ty­pe

FIP i histo­rie — fore­lø­bigt program

10.00–10.30: Vel­kom­men og rele­vant nyt i faget ved Chri­sti­an Vollmond

10.30–11.15: Fag­lig læs­ning i histo­rie ved Elisa­beth Arn­bak, DPU

(Arti­kel om fag­lig læs­ning fra den kom­men­de didak­tik — kræ­ver medlemslogin)

11.00–11.15: Kaf­fe­pau­se

11.15–12.15: Løben­de eva­lu­e­ring i histo­ri­e­fa­get ved Tom­my Skov

(Læs artik­len “For­søg med syn­lig læring” — kræ­ver medlemslogin)

12.15–13.00: Frokost

13.00–15.30: Wor­ks­hops om udvik­ling af eksa­mens­ma­te­ri­a­le ved Allan Ahle & Han­ne Mortensen

15.30–15.45: Opsam­ling på arbej­det i workshops

15.45–16.00: Eva­lu­e­ring og afrunding

 

Eventkategorier: