Bal­ti­kum — i Ruslands skygge

Den røde hær invaderer Riga, 1940.

Hvor­når

25. okto­ber 2016 
12:00 — 15:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Chri­sti­ans­havns Gymnasium
Prin­s­ses­se­ga­de 35, Køben­havn, 1422 

Begi­ven­heds­ty­pe

Bal­ti­kum i Ruslands skygge

- Et ind­blik i Bal­ti­kums nye­re histo­rie og udvik­ling i lyset af for­hol­det til Rusland

Oplægs­hol­der: Direk­tør for Det Dan­ske Insti­tut i Bal­ti­kum (Riga), Simon Holmberg

Tirs­dag den 25/10 2016 klok­ken 12 — 15 

på Chri­sti­ans­havns Gymnasium

Pris: 280,-

Til­mel­ding her på Historielærer.dk

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: