Noter #206: Val­gret- og kvinderetskamp

Artik­ler Jyt­te Niel­sen: 100-året for 1915-grund­­loven og kvin­ders stem­me­ret 14 Rik­ke Hal­berg: 5. juni 1915.”Nu har vi taget poli­tisk val­gret og vi glæ­der os til at benyt­te den i kam­penmod Tyen­de­loven!” 21 Jen­ny Ceci­lia Strid: Rød­strøm­pe­be­væ­gel­sen i Dan­mark – med sær­lig fokus på Oden­se Chri­sti­na Fiig: 100 års jubilæ­et: Om dan­ske kvin­de­val­grets­for­kæm­pe­res inter­na­tio­na­le impul­ser 38 […]