Forord

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Det­te er den tred­je udga­ve af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens udgi­vel­se om histo­ri­e­di­dak­tik. Før­ste udga­ve udkom sam­me år som den omfat­ten­de reform af faget i 2005, og i 2009 kom en ændret og udvi­det udga­ve. Den­ne tred­je udga­ve har været i stø­be­ske­en i et par år, og er endt med at stø­de sam­men … Læs mere