Flere sider af KS — Grundbogen

Titel: Fle­re sider af KS — Grund­bo­gen, 2. udga­ve Del af serie: Fle­re sider af KS Forfatter(e): Suzan­ne Gud­b­jerg-Han­­sen, Tho­mas P. Lar­sen & Ulrik Lav­t­sen For­lag: LR Uddan­nel­se Udgi­vel­ses­år: 2017 Kil­de: https://www.lru.dk/flere-sider-af-ks-grundbogen-2-udg Pris: 230 kro­ner Fle­re sider af KS – Grund­bo­gen er til­pas­set det nye KS og skre­vet direk­te til ele­ver­ne i HF og på … Læs mere Fle­re sider af KS — Grund­bo­gen