NY GRUPPE FOR MEDLEMMER AF FORENINGEN

Nu kan I som med­lem­mer af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen bli­ve med­lem af for­e­nin­gens nye grup­pe her på Face­book. Grup­pen er til­tænkt spar­ring og videns­de­ling med­lem­mer­ne imellem.

Grup­pen er helt ny og vi håber der­for I vil være gode til at få star­tet godt op med spørgs­mål, undren og inspi­re­ren­de ind­hold. Kom glad!

Husk at læse ret­nings­linjer­ne for grup­pen, når I har fået adgang. God fornøjelse!

Forfatter(e)

Historielærerforeningen 

2 kommentarer til “Ny Face­book-grup­pe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *