Video­mø­de om nødundervisning

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 15. april 2020, fra 16:00 til 17:00
 • Pris: 0
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Hver uge til­by­der histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen en mulig­hed for at spar­re med andre med­lem­mer om nødun­der­vis­nin­gens udfordringer.

  Det fore­går som et video­mø­de i grup­pen ‘ele­vak­ti­ve­ren­de under­vis­ning med it’, som du skal mel­de dig ind i for at deltage.

  Til­meld dig også via for­mu­la­ren her­un­der, så vi kan se, hvor meget kaf­fe vi skal lave .

   

  Hvad synes du om video­mø­der i histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens regi
  • Det er en god ide, og jeg vil ger­ne selv del­ta­ge 0%, 0 stemmer
   0 stemmer
   0 stem­mer — 0% of all votes
  • Det er en god ide, men jeg vil nok ikke selv del­ta­ge 0%, 0 stemmer
   0 stemmer
   0 stem­mer — 0% of all votes
  • Det er en dår­lig ide 0%, 0 stemmer
   0 stemmer
   0 stem­mer — 0% of all votes
  Stem­mer i alt; 0
  31. marts 2020
  Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

   

  Vær med til at sæt­te dags­or­de­nen. Fore­slå emner og stem herunder.

  Hvad skal vi tale om?
  • Mundt­lig eva­lu­e­ring — årska­rak­ter 0%, 0 stemmer
   0 stemmer
   0 stem­mer — 0% of all votes
  • Sekven­se­ring 0%, 0 stemmer
   0 stemmer
   0 stem­mer — 0% of all votes
  Stem­mer i alt; 0
  Væl­ge­re
  11. april 2020
  Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

   

   

  Til­mel­ding

  Der er luk­ket for tilmelding.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.