Historielærerforeningen | Kontakt

Video­mø­de om nødundervisning

Videomøde om nødundervisning

Hvor­når

15. april 2020 
16:00 — 17:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­din­ger lukket 

Hver uge til­by­der histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen en mulig­hed for at spar­re med andre med­lem­mer om nødun­der­vis­nin­gens udfordringer.

Det fore­går som et video­mø­de i grup­pen ‘ele­vak­ti­ve­ren­de under­vis­ning med it’, som du skal mel­de dig ind i for at deltage.

Til­meld dig også via for­mu­la­ren her­un­der, så vi kan se, hvor meget kaf­fe vi skal lave .

 

Hvad synes du om video­mø­der i histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens regi
 • Det er en god ide, og jeg vil ger­ne selv del­ta­ge 0%, 0 stemmer
  0 stemmer
  0 stem­mer — 0% of all votes
 • Det er en god ide, men jeg vil nok ikke selv del­ta­ge 0%, 0 stemmer
  0 stemmer
  0 stem­mer — 0% of all votes
 • Det er en dår­lig ide 0%, 0 stemmer
  0 stemmer
  0 stem­mer — 0% of all votes
Stem­mer i alt; 0
31. marts 2020
Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

 

Vær med til at sæt­te dags­or­de­nen. Fore­slå emner og stem herunder.

Hvad skal vi tale om?
 • Mundt­lig eva­lu­e­ring — årska­rak­ter 0%, 0 stemmer
  0 stemmer
  0 stem­mer — 0% of all votes
 • Sekven­se­ring 0%, 0 stemmer
  0 stemmer
  0 stem­mer — 0% of all votes
Stem­mer i alt; 0
Væl­ge­re
11. april 2020
Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

 

 

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Arran­gør


Lars Henriksen