Jødisk histo­rie og Holocaust

Hvor­når

18. janu­ar 2023 
09:30 — 15:30

Hvor

Dansk Jødisk Museum
Provi­ant­pas­sa­gen 6, Køben­havn, Region Hoved­sta­den, 1218 

Begi­ven­heds­ty­pe

Jødisk histo­rie og Holocaust

9.30 ‑10.00 Kaf­fe og vel­komst på Dansk Jødisk Museum

10.00–10.15 Vel­komst ved muse­ums­le­der Janus Møl­ler Nielsen

11.15 Rund­vis­ning ved muse­ums­in­spek­tør Sig­ne Berg­man Larsen

11.15–11.30 Pau­se

11.30–12.30 Oplæg om den nye­ste holo­caust forsk­ning af Sofie Lene Bak fra KU

12.30 — 13.30 Frokost

13.30 – 14.30 Fag­kon­su­len­ten Karen Stel­ler Bjer­re­gaard for­tæl­ler om Holo­caust og fol­ked­rab i lære­pla­nen for histo­rie på STX

14.30 – 15.00  Fag­lig spar­ring med Lars Peter Visti Han­sen (euro­clio) og Lars Due Arnov om Holocaust-projekt

15.00 – 15.30 Afslut­ning og tak for i dag

 

TIl­meld dig her (GL — kursus)

 

Bemærk: Max 30 deltagere

 

Link­bi­bli­o­te­ket

 

Grup­pe til sparring

Holo­caust og andre folkedrab

 

Event tags: Eventkategorier: