Ele­vak­ti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning med it

Ele­vak­ti­ve­ret kil­de­a­na­ly­se på FB 🙂

Viser 1 ind­læg (af 1 i alt)
 • For­fat­ter
  Ind­læg
 • #24619

  Et eksem­pel på hvor­dan man kan navi­ge­re ele­ver­ne til at lave en kil­de­a­na­ly­se som hjæl­per hin­an­den til at opnå alle tak­so­no­mi­ske niveau­er samt for­står at Blooms tak­so­no­mi­er fin­des også i deres SRP uan­set i hvil­ke fag har ele­ven skrevet 🙂

  Det sam­me kan sag­tens laves i klas­se­væ­rel­set hvis det er 🙂

  Ved­hæf­te­de filer:
  You must be log­ged in to view atta­ched files.
Viser 1 ind­læg (af 1 i alt)
 • Du skal være log­get ind for at sva­re på det­te indlæg.