Om at under­vi­se i histo­rie — et idekatalog*

(Du skal være med­lem af for­e­nin­gen og log­get ind for at se indholdet.) 

Forfatter(e)

Hoved­fag: histo­rie, bifag: filo­so­fi og idræt

 • 1978–2014: Ansat på Tor­n­b­jerg Gymnasium
 • 1983–1989: Med­lem af Besty­rel­sen for For­e­nin­gen af histo­ri­e­læ­re­re i Gym­na­si­et og HF”
 • 1998–2001: Pæda­go­gisk kon­su­lent Fyns Amts­cen­ter for undervisning
 • 2001–2010: Anmeldt bøger i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens fag­blad ”Noter”.

Under­vis­nings­bø­ger til historie

 • Sam­men med Knud Ryg Olsen: Når lyset bry­der frem. Kil­der til kul­tur­re­vo­lu­tio­nen i Dan­mark 1950–1980. Systi­me 1981.
 • Sam­men med Søren Mørch og Knud Ryg Olsen: Dan­marks histo­rie 1880 — 1960. Gyl­den­dal 1984.
 • Sam­men med Søren Mørch: Den nye ver­den­sor­den og kri­gen om Kuwait. Systi­me 1995.
 • Sam­men med Søren Mørch: USA’s nye ver­den­sor­den. Kri­gen mod Sad­dam Hus­se­in, al-Qai­da og Tale­ban. Systi­me 2006.

1 kommentar til “Om at under­vi­se i histo­rie — et idekatalog*

 1. Tusind tak for en meget inspi­re­ren­de arti­kel med man­ge gode kon­kre­te ide­er og vari­a­tio­ner til undervisningen.
  Måske kun­ne vi også sam­le bil­le­der­ne fra øvel­se 17 her, så det er lige til at bruge..eller er der en poin­te i at ele­ver­ne ser hvor de hen­tes fra? 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *