Vild med viking del 1 af 2

Vild med viking del 1 af 2


Podcast af Henning Romme Lund
Underviser i samfundsfag og historie - Flipped Classroom.
henningrommelund.dk

Vild med viking del 1 af 2
Histo­ri­e­nørd

& 
 
00:00 /
 
1X
Print Friendly, PDF & Email

Podcast­be­skri­vel­se: Vikin­ger frem til 1900 tal­let.
Ver­den er vild med vikin­ger. Vi fin­der vikin­ger blandt legoklod­ser, i rek­la­mer for kød­på­læg, i nazis­men, i fil­ma­ti­se­rin­ger af MAR­VELs stor­slå­e­de uni­vers, lige­som den popu­læ­re tv-serie ‘Vikings’ har de hård­fø­re nord­bo­e­re som omdrej­nings­punk­tet for bruta­le og spæn­dings­mæt­te­de for­tæl­lin­ger.

Man­ge for­bin­der vikin­ger med frå­den­de over­falds­mænd, men hvor stam­mer vores fore­stil­lin­ger om vikin­ger og vikin­ge­ti­den egent­lig fra? Og i hvil­ken grad er bil­le­det af den hær­gen­de volds­mand over­ho­ve­det dæk­ken­de?

Lars Niel­sen præ­sen­te­rer med afsæt i vikin­ge­ti­den en stri­be far­ve­ri­ge moder­ne tolk­nin­ger af vores vikin­ge­for­fædre og giver et bud på, hvor­for vikin­ge­ti­den har så bred en attraktion.Ved lek­tor i histo­rie og medi­e­fag, Lars Niel­sen og Histo­ri­e­nørd­vært Hen­ning Rom­me Lund

Find “Histo­ri­e­nørd” podcast hvor du nor­malt fin­der dine podcast.


Liket af

  • avatar

Under­vi­ser i sam­funds­fag og histo­rie — Flip­ped Clas­s­room.
henningrommelund.dk

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.