Has­se­ris Gym­na­si­um

Adres­se
Has­se­ris­vej 300
9000 Aal­borg

Has­se­ris Gym­na­si­um har i man­ge år været brugt til vel­be­søg­te regio­nal­kur­ser i Nord­jyl­land, som til­træk­ker lære­re fra hele Dan­mark.


Kom­men­de kur­ser

Tid­li­ge­re kur­ser

0

Skriv en kommentar