Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 11. decem­ber 2018, 08:00 — 21:00
 • Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um
 • Pris: 2250

 • Det er over­skrif­ten for årets decem­be­rar­ran­ge­ment på Has­se­ris Gym­na­si­um, der den­ne gang arran­ge­res i sam­ar­bej­de mel­lem FALS, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen.
  Her sæt­ter Peter Vig­go Jakob­sen, Lars Ers­lev Ander­sen, Mor­ten Val­b­jørn, Kurt Vil­lads Jen­sen, Anja Dal­gaard-Niel­sen, Jakob Sko­v­gaard-Peter­sen, Mar­le­ne Wind og Puk Dams­gaard med hvert deres oplæg fokus på Mel­le­mø­sten. Der­u­d­over tager Adam Holm en snak med tidl. ambas­sa­dør Ole Wøh­lers Olsen om frem­ti­den for Syri­en og Uffe Elle­mann-Jen­sen, Mogens Lyk­ke­toft, Per Stig Møl­ler og Vil­ly Søvn­dal tager, under ledel­se af Cle­ment Kjers­gaard, en debat om Mel­le­mø­stens rol­le i inter­na­tio­nal poli­tik.
  Begræn­se­de plad­ser, til­mel­ding sna­rest muligt og inden d. 31. august 2018. Se detal­jer og det ful­de pro­gram her

  Opda­te­ring 9/12

  Fawaz Ger­ges

  Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Euro­pa.

  Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det nord­jy­ske på tirs­dag, så læs den ende­lig alli­ge­vel. Vink­len tirs­dag, hvor Fawaz Ger­ges er i sam­ta­le med Adam Holm, bli­ver en anden.3

   

  Mate­ri­a­ler fra kur­set

  (Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

   

  Top­bil­le­de: Amman’s panora­ma with the gre­a­test flag­po­le of the wor­ld by Dud­va [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), from Wiki­me­dia Com­mons

  Bil­le­de af Ger­ges: af A.H.editorwikiOwn work, CC BY-SA 4.0, Link


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  1+
  avatar

  2 kommentarer til “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?”

  1. Hej Peter

   Tak for roser­ne!
   Sli­des og teg­nin­ger bli­ver rund­sendt så snart Jacob har fået fra alle oplægs­hol­der­ne. Des­u­den har vi aftalt med Lars Hen­rik­sen, at alt rele­vant mate­ri­a­le bli­ver uplo­a­det her på siden også 🙂

   De bed­ste hils­ner
   Cas­per

   0
   Svar

  Skriv en kommentar