Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?

Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?

 • Tid: 11. decem­ber 2018, 08:00 — 21:00
 • Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um
 • Pris: 2250
 • Til­mel­ding her

 • Det er over­skrif­ten for årets decem­be­rar­ran­ge­ment på Has­se­ris Gym­na­si­um, der den­ne gang arran­ge­res i sam­ar­bej­de mel­lem FALS, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen.
  Her sæt­ter Peter Vig­go Jakob­sen, Lars Ers­lev Ander­sen, Mor­ten Val­b­jørn, Kurt Vil­lads Jen­sen, Anja Dal­gaard-Niel­sen, Jakob Sko­v­gaard-Peter­sen, Mar­le­ne Wind og Puk Dams­gaard med hvert deres oplæg fokus på Mel­le­mø­sten. Der­u­d­over tager Adam Holm en snak med tidl. ambas­sa­dør Ole Wøh­lers Olsen om frem­ti­den for Syri­en og Uffe Elle­mann-Jen­sen, Mogens Lyk­ke­toft, Per Stig Møl­ler og Vil­ly Søvn­dal tager, under ledel­se af Cle­ment Kjers­gaard, en debat om Mel­le­mø­stens rol­le i inter­na­tio­nal poli­tik.
  Begræn­se­de plad­ser, til­mel­ding sna­rest muligt og inden d. 31. august 2018. Se detal­jer og det ful­de pro­gram i ved­lag­te pdf 

  Bil­le­de: Amman’s panora­ma with the gre­a­test flag­po­le of the wor­ld by Dud­va [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), from Wiki­me­dia Com­mons

  Find vej

  Ind­læ­ser kort…

  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal


  Liket af

  • avatar

  Regions­se­kre­tær Nord­jyl­land

  Skriv en kommentar

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.