De hvi­de busser

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 25. juni 2015, fra 17:00 til 20:00
 • Sted: Natio­nal­mu­se­et
 • Pris:
 • Kon­takt: Bir­git­te, birgittethomassen01@gmail.com

 • Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Natio­nal­mu­se­et invi­te­rer til arran­ge­ment om sær­ud­stil­lin­gen “De hvi­de busser”

  Udstil­lin­gen varer frem til 3. janu­ar 2016.

  Afte­nen byder på fored­rag med histo­ri­ker Bo Lide­gaard, rund­vis­ning i sær­ud­stil­lin­gen, præ­sen­ta­tion af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og under­vis­nings­mu­lig­he­der samt øl og hånd­mad­der i 2. ver­denskrigs ånd.
  Del­ta­gel­se er gra­tis, til­mel­ding sene­st 19.06.2015 på undervisning@natmus.dk.

  I til­knyt­ning til kur­set har vi opret­tet en grup­pe her på historielaerer.dk til under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og tips fra med­lem­mer­ne til at bru­ge udstil­lin­gen i undervisningen.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier: