Refor­ma­tio­nens bil­le­der

Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i histo­rie Der anven­des et dob­belt­mo­dul (2 gan­ge 55 minut­ter) på at arbej­de med bil­le­der under Refor­ma­tio­nen, deres betyd­ning, histo­ri­ske kon­tekst samt plads i nuti­dens for­mid­ling af Refor­ma­tion­s­ti­dens histo­rie. For­må­let er dels at give ele­ver­ne en for­stå­el­se af den nye tryk­tek­nik og de man­ge fly­ve­bla­des betyd­ning for udbre­del­sen af de lut­her­ske … Læs mere Refor­ma­tio­nens bil­le­der