Histo­ri­en står for døren

Hvor­når

7. febru­ar 2018 
09:00 — 15:15

Hvor

Histo­ri­e­lab
Sta­tions­vej 14, Jel­ling, 7300 

Begi­ven­heds­ty­pe

Hvor­dan bru­ger du nær­om­rå­det som lære­mid­del? Hvor-dan gør du dine ele­ver histo­ri­e­ska­ben­de? Hvad er aug­men­ted rea­li­ty i historiefaget?

Histo­ri­en er lige der, hvor vi bor. Måske er den ikke umid­del­bar så syn­lig, og hvor­dan får man den lige omsat til enga­ge­ren­de og ind­dra­gen­de under­vis­ning? Det sæt­ter Histoi­ri­e­Lab i år fokus på og tager under­vi­se­re og pæda­go­ger med igen­nem en ræk­ke inspi­re­ren­de oplæg og wor­ks­hops med bud på, hvor­dan man bru­ger den nære histo­rie i det dag­li­ge arbejde.

Læs mere og til­meld dig hos Historielab

Eventkategorier: