Histo­ri­en står for døren

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 7. febru­ar 2018, fra 09:00 til 15:15
 • Sted: Histo­ri­e­lab
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Anni­ka Rein­hold Bjørn, arbj@ucl.dk

 • Hvor­dan bru­ger du nær­om­rå­det som lære­mid­del? Hvor-dan gør du dine ele­ver histo­ri­e­ska­ben­de? Hvad er aug­men­ted rea­li­ty i historiefaget?

  Histo­ri­en er lige der, hvor vi bor. Måske er den ikke umid­del­bar så syn­lig, og hvor­dan får man den lige omsat til enga­ge­ren­de og ind­dra­gen­de under­vis­ning? Det sæt­ter Histoi­ri­e­Lab i år fokus på og tager under­vi­se­re og pæda­go­ger med igen­nem en ræk­ke inspi­re­ren­de oplæg og wor­ks­hops med bud på, hvor­dan man bru­ger den nære histo­rie i det dag­li­ge arbejde.

  Læs mere og til­meld dig hos Historielab


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.