For­tid og fortælling

Hvor­når

5. novem­ber 2015 til 6. novem­ber 2015 
Hele dagen 

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Oden­se Katedralskole
Jer­n­ba­ne­ga­de 34, Odense 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen yder til­skud til kur­set – der­for den­ne meget for­del­ag­ti­ge pris

Pris kun 1900 kr. for hele kursuspakken

Kur­sus uden over­nat­ning 1000 kr.

Kun Gene­ral­for­sam­ling med mid­dag den 5. novem­ber er gra­tis, men til­mel­ding er påkræ­vet, hvis du vil spi­se med.

Der kan IKKE par­ke­res på Oden­se Katedralskole.

Pro­gram :

Tors­dag d. 5. november

10:00 — 10:30: Ankomst og kaf­fe på Oden­se Katedralskole

10.30–12.30 Fored­rag af Ulrik Lan­gen om spæn­dings­fel­tet mel­lem fak­ta og fik­tion i historievidenskaben

12.30–13.15 Frokost

13.15- 14.45 Fored­rag af Kim Lei­ne om hvor­dan han bru­ger histo­rie og histo­ri­en i sine fortællinger

14.45–15.15 Kaf­fe

15.15 — 16.45 Fored­rag af Ras­mus Dahl­berg om histo­ri­e­for­tæl­lin­gen som levebrød

Ind­kvar­te­ring på Pla­za Hotel  — 5 min. gang fra skolen.

18.30 Gene­ral­for­sam­lings­mid­dag

20.00 Gene­ral­for­sam­ling

Fre­dag d. 6. november:

 

9.15–10.45:

  • Grup­pe 1:  9:15–10:45  : wor­ks­hop om bru­gen af teg­ne­se­ri­er i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen ved Jes­per Kaalund
  • Grup­pe 2 :  Møder Jen­ny 9:30 i sko­le­går­den — besøg på Tidens sam­ling — rund­vis­ning kl. 10.00–11.00

11.15–12.45:

  • Grup­pe 1 — Møder Jen­ny 10:45 i sko­le­går­den — besøg på Tidens sam­ling — rund­vis­ning kl. 11.00–12.00
  • Grup­pe 2 ‑11:15 — 12:45:   wor­ks­hop om bru­gen af teg­ne­se­ri­er i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen ved Jes­per Kaalund

12.45–13.30: frokost

13.30–15.30:

  • Grup­pe 1: Wor­ks­hop om bru­gen af film og doku­men­tar i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen ved Ras­mus Falbe-Hansen
  • Grup­pe 2: Wor­ks­hop om at bru­ge sci­en­ce fiction i et histo­ri­e­brugs­per­spek­tiv ved Peter Brunbech

Valg af wor­ks­hop fre­dag eftermiddag:

Skriv dig på her — så kom­mer dit navn på listen — Ras­mus Fal­be- Han­sens wor­ks­hop er fyldt op — skriv ger­ne dit navn på grup­pe 2:

Bil­led­kil­der:

Kim Lei­ne: Amrei-Marie (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wiki­me­dia Commons

Ulrik Lan­gen: Det kon­ge­li­ge bibliotek

Ras­mus Dahl­berg: http://www.rasmusdahlberg.dk/

 

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Eventkategorier: