Fyraf­tens­mø­de ved Chri­sti­an Vollmond

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 8. marts 2021, fra 15:00 til 16:00
 • Sted: Link til videomøde 
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Chri­sti­an Vol­l­mond, CV@kvuc.dk

 • Omta­le fra Noter:

  Jeg afholdt 8/2 et vir­tu­elt møde omkring SRP-for­mu­le­rin­ger, hvor vi vend­te gene­rel­le for­hold omkring opga­ve­for­mu­le­rin­ger og sær­li­ge udfor­drin­ger i for­hold til histo­rie i Stu­di­e­ret­nings­pro­jek­tet. For­men fun­ge­re­de gan­ske fint, og jeg vil der­for ger­ne på sam­me måde udby­de yder­li­ge­re to vir­tu­el­le fyraf­tens­mø­der i de kom­men­de måneder:

  Der er ikke nogen fast dags­or­den for møde­r­ne, men jeg fore­stil­ler mig at
  SRP og eksa­men vil være nog­le af de emner, vi kom­mer ind på. Så tag jeres
  spørgs­mål med – og klik ind gen­nem linket


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.