For­tid eller frem­tid? Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 10. decem­ber 2014, 06:15 — 14:00
 • Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um
 • Pris:

 • Se pro­gram og til­mel­dings­pro­ce­du­re

   


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  0

  Skriv en kommentar