For­tid eller frem­tid? Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk politik