FIP 2018 — Lyngby

FIP 2018 - Lyngby

Hvor­når

13. marts 2018 
10:00 — 16:00

Hvor

U/NORD Lyng­by
Hjor­te­højs­vej 1, Lyng­by, 2800 

Begi­ven­heds­ty­pe

FIP i histo­rie — fore­lø­bigt program

10.00–10.30: Vel­kom­men og rele­vant nyt i faget ved Chri­sti­an Vollmond

10.30–11.15: Fag­lig læs­ning i histo­rie ved Elisa­beth Arn­bak, DPU

11.00–11.15: Kaf­fe­pau­se

11.15–12.15: Løben­de eva­lu­e­ring i histo­ri­e­fa­get ved Ras­mus T. Østergaard

12.15–13.00: Frokost

13.00–15.30: Wor­ks­hops om udvik­ling af eksa­mens­ma­te­ri­a­le ved Allan Ahle & Han­ne Mortensen

15.30–15.45: Opsam­ling på arbej­det i workshops

15.45–16.00: Eva­lu­e­ring og afrunding

Eventkategorier: