Dan­marks­hi­sto­ri­er live — Sædelighedsfejden

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 27. janu­ar 2020, fra 19:00 til 21:00
 • Sted: Nør­re­bro tea­ter
 • Pris: 160
 • Kon­takt: Ama­lia Dea Bon­né, adbonne@gmail.com

 • 100 minut­ter med de vig­tig­ste dan­marks­hi­sto­ri­ske begivenheder

  Få stil­let din histo­ri­e­sult og kom tæt på for­ti­den for at for­stå nuti­den i et helt nyt arran­ge­ment på Nør­re­bro Teater.

  DANMARKSHISTORIER LIVE er base­ret på bog­se­ri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er, hvor 100 for­fat­te­re i 100 bøger for­tæl­ler om det, der ske­te engang, og som sta­dig har afgø­ren­de betyd­ning for Dan­mark i dag.

  Jour­na­list og histo­ri­ker Adam Holm er vært for en aften på 100 minut­ter, hvor lan­dets bed­ste histo­ri­e­for­mid­le­re og sku­e­spil­le­re sæt­ter spot på de vig­tig­ste begi­ven­he­der i dan­marks­hi­sto­ri­en. Oplev hvor­dan histo­ri­en får nyt liv, når den bli­ver for­talt af en sku­e­spil­ler, og vær med til at se til­ba­ge for at for­stå nuti­den – og måske end­da bli­ve klo­ge­re på fremtiden.

   

  27. JAN. 2020: SÆDELIGHEDSFEJDEN
  AF CECILIE BØNNELYCKE, MUSEUMSINSPEKTØR, MUSEUM LOLLAND-FALSTER

  24. FEB. 2020: GRUNDTVIGS DØD
  AF JES FABRICIUS MØLLER, LEKTOR, SAXO-INSTITUTTET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

  23. MAR. 2020: INDVANDRING I VELFÆRDSSTATEN
  AF HEIDI VAD JØNSSON, LEKTOR, INSTITUT FOR HISTORIE VED SYDDANSK UNIVERSITET
  ARRANGEMENTET TEGNSPROGSTOLKES MED STØTTE FRA OTICON MEDICAL

   

  Arran­ge­men­ter­ne er skabt i sam­ar­bej­de med Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag, der står bag udgi­vel­sen af den popu­læ­re bog­se­rie 100 danmarkshistorier.

  STED Nør­re­bro Tea­ter, Ravns­borg­ga­de 3, 2200 Kbh. N
  PRIS 160 kr.
  KØB bil­let­ter her


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Event tags: Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.