Fag­kon­su­len­tens forum


NavnLoka­tionDato og tidspunkt
SRP og SSO

5. janu­ar 2023 
15:00 — 16:00
 
Ud af huset

2. febru­ar 2023 
15:00 — 16:00
 
HO og DHO

2. marts 2023 
15:00 — 16:00
 
Eva­lu­e­ring

13. april 2023 
15:00 — 16:00
 
Eksa­men!

4. maj 2023 
15:00 — 16:00