Historielærerforeningen | Kontakt

9: Vild med viking 2/2

Historielærer.dk
Historielærer.dk
9: Vild med viking 2/2
/

Podcast­be­skri­vel­se: Vikin­ger i det 20. og 21. århundrede./

Ver­den er vild med vikin­ger. Vi fin­der vikin­ger blandt legoklod­ser, i rek­la­mer for kød­på­læg, i nazis­men, i fil­ma­ti­se­rin­ger af MAR­VELs stor­slå­e­de uni­vers, lige­som den popu­læ­re tv-serie ‘Vikings’ har de hård­fø­re nord­bo­e­re som omdrej­nings­punk­tet for bruta­le og spæn­dings­mæt­te­de fortællinger.

Man­ge for­bin­der vikin­ger med frå­den­de over­falds­mænd, men hvor stam­mer vores fore­stil­lin­ger om vikin­ger og vikin­ge­ti­den egent­lig fra? Og i hvil­ken grad er bil­le­det af den hær­gen­de volds­mand over­ho­ve­det dækkende?

Lars Niel­sen præ­sen­te­rer med afsæt i vikin­ge­ti­den en stri­be far­ve­ri­ge moder­ne tolk­nin­ger af vores vikin­ge­for­fædre og giver et bud på, hvor­for vikin­ge­ti­den har så bred en attraktion.Ved lek­tor i histo­rie og medi­e­fag, Lars Niel­sen og Histo­ri­e­nørd­vært Hen­ning Rom­me Lund

Find podca­sten histo­ri­e­nørd hvor du ple­jer at fin­de dine podcast

Podcasts:

1 kommentar til “9: Vild med viking 2/2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *