Historielærerforeningen | Kontakt

10: Ægyp­ten, Kle­o­pa­tra og Cæs­ar i Assas­sins Cre­ed Origins

Historielærer.dk
Historielærer.dk
10: Ægyp­ten, Kle­o­pa­tra og Cæs­ar i Assas­sins Cre­ed Origins
/

Magt, mord, kon­spira­tio­ner, en lar­ger than life kær­lig­heds­af­fæ­re mel­lem Kle­o­pa­tra og Cæs­ar, og østen møder vesten. Ægyp­ten i ca. 50 fvt. hav­de det hele. 

Vært Hen­ning Rom­me Lund taler med Mik­kel Loda­hl, insti­tut­le­der og lek­tor ved Dania Games og ide­hi­sto­ri­ker, om Ægyp­ten der også er ram­men for Com­pu­ter­spil­let Assas­sins Cre­ed Origins

Emner­ne er:
Ægyp­ten som land og nilens betyd­ning.
Ægy­pen som civi­li­sa­tion mel­lem ara­bi­ske, vest­li­ge og afri­kan­ske kul­tu­rer.
Den poli­ti­ske situ­a­tion i Ægyp­ten og Rom.
Ori­gins som vir­tu­elt museum. 

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *