Historielærerforeningen | Kontakt

3: Den kol­de krig og com­pu­ter­spil­let Fallout

Historielærer.dk
Historielærer.dk
3: Den kol­de krig og com­pu­ter­spil­let Fallout
/

Spil­let Fal­lout er stærkt inspi­re­ret af den frygt og fasci­na­tion, der var for atom­kraft i 50’ernes USA.
Fal­lout er et Sci­en­ce­fi­ction spil, men anven­der 1950’ernes for­vent­nin­ger til frem­ti­den som univers.

Jeg har budt histo­ri­ker Katri­ne Steg­mann på kaf­fe og sam­ta­le om, hvad der påvir­ke­de efter­krig­sti­dens USA syn på fremtiden.

Vi snak­ker om den kol­de krig, civil og mili­tært brug af atom­kraft, bered­skabs­pla­ner og bun­ker­be­byg­gel­se i USA men også i Dan­mark. Du får blandt andet sva­ret på hvor­for der ikke var ind­lagt toilet i de fle­ste af de dan­ske atomsik­re­de bunkere.

Katri­ne er også kendt fra “Katri­ne og Mari­es histo­ri­epodcast Find den på itu­nes https://itunes.apple.com/us/podcast/katrine-maries-historiepodcast/id1195705261?mt=2
eller Pod­be­an https://historiepodcasten.podbean.com/
God fornøjelse
Hen­ning Rom­me Lund — Podca­sten historienørd.

Dele fra spil vi så på:
Fal­lout intro: https://www.youtube.com/watch?v=sbmZN12drqo (Med kvin­de­lig hovedperson)
Fal­lout SPECIAL: https://www.youtube.com/watch?v=AY2jPAb6BOQ
Walt Builds a Family Fal­lout Shel­ter: https://www.youtube.com/watch?v=OHmGn-oL2uU’

Hæf­tet “Hvis kri­gen kom­mer” kan fin­des her

Lyd­ef­fek­ter anvendt
Lyd fra Fal­lout 4, Bet­he­s­da Games Stu­dio, 2015.
Atom­bom­be: https://freesound.org/people/Taira%20Komori/sounds/215596/
Sire­ne: https://freesound.org/people/fmagrao/sounds/80761/
Walt Builds a Family Fal­lout Shel­ter: https://www.youtube.com/watch?v=OHmGn-oL2uU’
Bag­grunds­snak: https://freesound.org/people/soundtracvkradio/sounds/345742/

 

Podcast­fe­ed  for Hen­ning Rom­me Lunds histo­ri­epodcast — Historienørd

Podcast­fe­ed for alle Podcast for Historielærerforeningen

Podcasts:

1 kommentar til “3: Den kol­de krig og com­pu­ter­spil­let Fallout

  1. Et andet rig­tigt godt spil til at vise den kol­de krig som en glo­bal kon­flikt, det spred­te sig fra Euro­pa, til mel­le­mø­sten, Asi­en, Afri­ka, Mel­lem- og syda­me­ri­ka er Twil­light Strug­g­le. Spil­let fin­des både som bræt­spil, og i en com­pu­ter­ud­ga­ve. Jeg har brugt beg­ge udga­ver i min under­vis­ning. Det gode ved spil­let er at det har ind­korpo­re­ret histo­ri­ske begi­ven­he­der som Mars­hall­pla­nen, Comecon, opret­tel­sen af NATO, ind­dæm­nings­po­li­tik­ken, Korea-kri­gen, Cuba kri­sen, osv. Spilet giver ele­ver­ne en for­nem­mel­se af, hvil­ken betyd­ning de histo­ri­ske begi­ven­he­der­ne hav­de lokalt, regio­nalt og internationalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *