Historielærerforeningen | Kontakt

Erfa­rin­ger med onli­ne undervisning

Erfaringer med online undervisning

Hvor­når

20. janu­ar 2021 
16:00 — 17:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­din­ger lukket 

Hvor

 

Ufor­melt møde , hvor vi udveks­ler ide­er til og erfa­rin­ger med under­vis­ning under nedlukningen.

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Arran­gør


Lars Henriksen