Kon­fe­ren­ce: Skab historie

Konference: Skab historie

Hvor­når

8. marts 2023 
09:00 — 16:00

Hvor

Vej­en Gymnasium
Peter­s­min­de­vej 3, Vej­en, Region Syd­dan­mark, 6600 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk ind­by­der den 8. marts 2023 til kon­fe­ren­ce på Vej­en Gym­na­si­um og HF med fokus på ele­ven som aktiv (med)skaber af histo­rie – både mht. at ska­be for­tæl­lin­ger om det, der alle­re­de er sket, men også som med­ska­be­re af de sam­fund, som de er en del af?

Sæt kryds i kalen­de­ren ons­dag den 8. marts 2023, hvor Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk invi­te­rer til kon­fe­ren­ce med over­skrif­ten “Skab historie”.

Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk ind­by­der til kon­fe­ren­ce på Vej­en Gym­na­si­um og HF med fokus på ele­ven som aktiv (med)skaber af histo­rie – både mht. at ska­be for­tæl­lin­ger om det, der alle­re­de er sket, men også som med­ska­be­re af de sam­fund, som de er en del af?

Se pro­gram­met og til­meld dig på historielab.dk

Eventkategorier: