Gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2019

Gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2019

 • Tid: 31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019, Hele dagen
 • Pris:
 • Til­mel­ding her
 • Arran­gør: Lars Peter Visti Han­sen

 • Pro­gram under udar­bej­del­se. Arbejds­ti­tel : “Det auto­ri­tæ­re”…

  Sæt kryds i kalen­de­ren — mere her, når vi har det klar.

   

   

  Find vej

  Kort util­gæn­ge­lig

  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar