FIP 2020, hhx

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 16. janu­ar 2020, fra 10:00 til 16:00
 • Sted: Cam­pus Vej­le
 • Pris: 750
 • Kon­takt: Met­te Lyng, mely@knord.dk

 • Pro­gram for FIP i histo­rie, hhx

  10.00–10.15: Vel­komst, kort præ­sen­ta­tion af innova­ti­ve kom­pe­ten­cer og kar­ri­e­re­læ­ring v/ fag­kon­su­lent Met­te Lyng

  10.15–10.45: Oplæg om kar­ri­e­re­kom­pe­ten­ce v/ Katri­ne Krebs Vedel, Ski­ve College

  10.45–12.15: Oplæg og wor­ks­hop om innova­ti­ve kom­pe­ten­cer v/ Nina B. Tri­er, UNORD og Camil­la Ral­kov, Køge Handelsskole

  12.15–13.15: Frokost

  13.15.–13.45:Oplæg om pro­jektop­ga­ven v/ Met­te Lyng

  13.45–14.45: Erfa­rings­ud­veks­ling og grup­pe­ar­bej­de om projektforløbet

  14.45–15.00: Kaf­fe

  15.00–16.00: Pro­jekt om fag­li­ge og fler­fag­li­ge til­gan­ge til com­pu­ter­spil i histo­rie- og dan­skun­der­vis­nin­gen v/ Sune Niel­sen, UNORD og Kim Hol­flod, NEXT

  Til­mel­ding via GL


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.