FIP 2020, hhx

Hvor­når

16. janu­ar 2020 
10:00 — 16:00

Hvor

Cam­pus Vejle
Bou­le­var­den 48, Vej­le, 7100 

Begi­ven­heds­ty­pe

Pro­gram for FIP i histo­rie, hhx

10.00–10.15: Vel­komst, kort præ­sen­ta­tion af innova­ti­ve kom­pe­ten­cer og kar­ri­e­re­læ­ring v/ fag­kon­su­lent Met­te Lyng

10.15–10.45: Oplæg om kar­ri­e­re­kom­pe­ten­ce v/ Katri­ne Krebs Vedel, Ski­ve College

10.45–12.15: Oplæg og wor­ks­hop om innova­ti­ve kom­pe­ten­cer v/ Nina B. Tri­er, UNORD og Camil­la Ral­kov, Køge Handelsskole

12.15–13.15: Frokost

13.15.–13.45:Oplæg om pro­jektop­ga­ven v/ Met­te Lyng

13.45–14.45: Erfa­rings­ud­veks­ling og grup­pe­ar­bej­de om projektforløbet

14.45–15.00: Kaf­fe

15.00–16.00: Pro­jekt om fag­li­ge og fler­fag­li­ge til­gan­ge til com­pu­ter­spil i histo­rie- og dan­skun­der­vis­nin­gen v/ Sune Niel­sen, UNORD og Kim Hol­flod, NEXT

Til­mel­ding via GL

Eventkategorier: