Historielærerforeningen | Kontakt

Roads to Demo­cra­cy — Euroclio-konference

Roads to Democracy - Euroclio-konference

Hvor­når

20. april 2015 til 25. april 2015 
Hele dagen 

Hvor

Kon­ven­tum
Gl Hel­le­bæ­kvej 70, Hels­in­gør, 3000 

Til­mel­ding via  Euro­cli­os hjemmeside

Pri­ser:

Hele ugen inkl. over­nat­ing — 10000 kr

Hele ugen eks­kl. over­nat­ning: 5000 kr.

Tirs-ons inkl. over­nat­ning 3000 kr.

Tirs-ons uden over­nat­ning 1500 kr.

Arran­gør


Lars Henriksen