GF19

Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res genkomst

Så er der ikke læn­ge til kur­set “Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst på Sixtus i Mid­del­fart den 31/10 — 1/11 2019

[wp-rss-aggre­ga­tor template=“2019”]