Brugs­vil­kår for historielaerer.dk

 

  1. Det er ikke til­ladt at dele mate­ri­a­le på historielaerer.dk, som er omfat­tet af gæl­den­de lov om ophavs­ret, med min­dre man selv har ophavs­ret til det. Hvis loven ændres, så ændres vores brugs­vil­kår tilsvarende.
  2. Det mate­ri­a­le, som uplo­a­des af bru­ger­ne, kan frit anven­des til under­vis­nings­for­mål af andre bru­ge­re på siden, med min­dre andet anfø­res af den bru­ger, som uplo­a­der materialet.

 

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se kan til enhver tid blo­ke­re med­lem­mer, som ikke over­hol­der dis­se brugsvilkår.

 

Sidst revi­de­ret 1/10 — 2017