Historielærerforeningen | Kontakt | Historiekonkurrencen 23/24

Øks­ne­hal­len, Kbh.

Loka­tion

Stald­ga­de 16
Køben­havn
Region Hoved­sta­den
1699

Next Event

Histo­ri­ske Dage 2024 — 9. marts 2024 til 10. marts 2024 — 00:00

Kom­men­de arrangementer