For­løb

Her håber vi at med­lem­mer­ne vil dele og stjæ­le nog­le gode forløb . 

Stjæl: Brug søge­fel­tet øverst, eller brug bil­le­der­ne til at gen­nem­se efter peri­o­der eller geografi.

Del: Vælg en peri­o­de, og start et nyt emne i et forum. Husk at til­fø­je tags. Ex: Jeg uplo­a­der et for­løb om dansk vikin­ge­tid i forum­met 500‑1500 og tag­ger det ‘dan­marks­hi­sto­rie’ => det vises både under 500‑1500 og hvis jeg klik­ker på ‘dan­marks­hi­sto­rie’.

Peri­o­der

Geo­gra­fi

(Når du klik­ker på bil­le­det, søger du efter for­løb tag­get med danmark/europa/øvrige verden)

Tema­er

(Her vises de nye­ste ind­læg i forum­met ‘Tema­ti­ske for­løb — ikke bestemt periode’)

Forum­over­sigt Emner

  • Hov, hov — er du log­get ind ? 

Feed­ba­ck

Har du for­slag eller feed­ba­ck , så start ger­ne en tråd i forum­met “Om historielaerer.dk”.