Test af videomøde

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 15. sep­tem­ber 2021, fra 20:00 til 20:30
 • Pris:
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Besty­rel­se og regio­nal­se­kre­tæ­rer 2021

  Det­te er en test af “video­mø­de­funk­tio­na­li­te­ten” i grup­pen Fag­kon­su­len­tens grup­pe  på historielaerer.dk .

  Klik dig ind i grup­pen, til­meld dig grup­pen og klik på fanen ‘video­mø­de’ kl. 20 sharp og sig hej.

  Det kun­ne også være en lej­lig­hed til at tale om, hvor­dan vi kan bru­ge gruppen.

  Jeg har akti­ve­ret til­mel­ding for at teste det også — men bare kom og vær med.

  Til­mel­ding

  Der er luk­ket for tilmelding.


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  1 kommentar til “Test af videomøde

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.