DanmarkshistorieR — generalforsamling

 • Tid: 26. okto­ber 2017 — 27. okto­ber 2017
 • Sted: Best Western, Svend­borg
 • Pris:
 • Kon­takt­per­son: Regi­na Olsen : ro@nordfyns-gym.dk

 • (Foreløbigt program — ret til ændringer forbeholdes…opdateret 22/6)

  Dan­marks­hi­sto­rie er in. DR’s “Histo­ri­en om Dan­mark” (bestemt form ental). relan­ce­ring af Mata­dor og udgi­vel­ser af fle­re sto­re vær­ker om dan­marks­hi­sto­rie har præ­get 2017. Tema­et for årets gene­ral­for­sam­ling bli­ver der­for ‘Dan­marks­hi­sto­ri­eR’. Vi arbej­der på oplæg af bl.a. Peter Brun­bech, Anet­te War­ring eks­kur­sio­ner til Lan­gelangs­for­tet og forsorgs­mu­se­et, som har lan­ce­ret deres egen ‘skjul­te dan­marks­hi­sto­ri­er’ — og et par over­ra­skel­ser.

  Sæt kryds i kalen­de­ren.


  Tors­dag den 26. okto­ber 2017

  09.00: Ankomst med kaf­fe

  10.00: Foredrag/oplæg  Anni Mogen­sen – for­mid­lings­chef på Natio­nal­mu­se­et, Histo­ri­er om Dan­mark

  11.15: Wor­ks­hop I

  12.00: Frokost

  12.45–13.30    Wor­ks­hop II

  14.00: Eks­kur­sion (Forsorgs­mu­se­et og Lan­gelands­for­tet)

  19.00: Mid­dag

  20.00: Oplæg ved Anet­te War­ring – ree­na­ct­ment tur/retur

   

  Fre­dag den 27. okto­ber 2017

   

  08.00: Mor­gen­mad

  08.30: Gene­ral­for­sam­ling

  10.15–10.30 : Kaf­fe­pau­se

  10.30: Oplæg ved Peter Brun­bech

  11.30: Kul­tur­di­rek­tør i DR Tine Sme­de­gaard:  Histo­ri­en om Dan­mark (DR)

  12.30 -13.15    Frokost

  13.15–14.30: Ree­na­ct­ment (Tis­sel Lund-Jakob­sen – Øhavs­mu­se­et)

  15.00  Slut

   

  Bil­le­de: Scre­ens­hot fra dr.dk


  Tilføj til din kalender

  0 iCal  Kommentér

  2 Kommentarer til "DanmarkshistorieR — generalforsamling"

  Giv mig besked ved
  avatar
  Sorter efter:   nyest | ældst | flest stemmer
  Maj Wedderkopp
  Medlem

  Hvor­når kan man for­ven­te en pris på kur­set? 🙂

  Lars Henriksen
  Admin

  Hej Maj — tak for spsm. Jeg ved der arbej­des på sagen lige pt. Vi er sta­dig i kon­takt med for­skel­li­ge oplægs­hol­de­re.… stay tuned. 🙂

  wpDiscuz