DanmarkshistorieR — generalforsamling

 • Tid: 26. oktober 2017 - 27. oktober 2017
 • Sted: Best Western, Svendborg
 • Pris: 1700
 • Kontaktperson: Regina Olsen : olsen.regina@gmail.com
 • 39 ud af 75 pladser er booket.

 • I alt plads til 65 personer.

  Dan­marks­hi­sto­rie er in. DR’s Histo­ri­en om Dan­mark (i bestemt form ental!), relan­ce­ringen af Mata­dor og udgi­vel­ser af fle­re sto­re vær­ker om dan­marks­hi­sto­rie har præ­get 2017. Tema­et for årets gene­ral­for­sam­lingskursus bli­ver der­for ‘Dan­marks­hi­sto­ri­eR’.  Se det spændende program i detaljer nedenfor:

  Tors­dag den 26. okto­ber 2017

  9.00 – 10.00     Ankomst med kaffe

  Anni Mogensen
  Anni Mogensen

  10.00 —  11.00 Oplæg V. Anni Mogen­sen, formidlingschef ved Natio­nal­mu­se­et. Anni Mogensen sidder i styregruppen for projektet Historier om Danmark, og samarbejdet med interessenter i hele landet for at plante frø hos ikke-historieinteresserede. Anni Mogensen fokuserer i sit oplæg på spørgsmålet: Hvordan formidler man danmarkshistorie til bredden?

  11.00 – 14.00 Frokost og workshops v. Niels Nøddebo, KVUC. 

  Workshoppen indledes med et oplæg vedrørende: ”danmarkshistorie som lærebogsgenre – før, nu og i fremtiden”.

  14.00–18.00      Eks­kur­sion (Forsorgs­mu­se­et og Langelandsfortet)

  19.00                  Mid­dag

  Anette Warring

  20:00   Oplæg ved Anet­te War­ring – Historiebrug og ree­na­ct­ment tur/retur Professor i moderne historie Anette Warring fra Roskilde Universitet går på i den bedste sendetid og vil fortælle om de undersøgelser af reenactment, som hun og hendes forskningsgruppe på RUC har gennemført og publiceret i bl.a. bogen Fortider tur/retur. Hvad kendetegner forskellige former for reenactment? Hvorfor finder historiebrugere det attraktivt af levendegøre fortider? Hvordan skal spørgsmålet om autenticitet forstås, når reenactment anskues fra historiebrugernes synsvinkel?

   

  Fre­dag den 27. okto­ber 2017

  Nikolaj Vitting Hermann

  8.00–9.00         Mor­gen­mad

  8.30–10.15        Gene­ral­for­sam­ling

  10.15–10.30      Kaf­fe

  10.30–11.15     Oplæg ved Nikolaj Vitting Hermann, redaktør for DRs samlede historiesatsning på tværs af tv, radio og digitale platforme. Nikolaj Vitting Hermann fortæller om DRs samlede historiesatsning og overvejelserne bag samt om hvordan ´Historien om Danmark´ på DR1 spiller sammen med et musikprojekt på P3, personlige og regionale fortællinger på P4, børnedanmarkshistorie på ramasjang og digital involvering på dr.dk . 

  11.30–12.10   Oplæg ved Peter Brunbech, centerleder for HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling, holder oplæg overskriften: Historien om Danmark – hvad er det?

  Peter Brunbech

  ”Historien om Danmark” skal ifølge DR ”oplyse, udfordre og samle” danskerne. Men kan man alle de tre ting på en gang og hvordan søger serien at gøre det i praksis? Og hvad er det overhovedet DR vil samle os med og om? Oplægget giver et bud på, hvorledes vi kan karakterisere og analysere serien og DR’s samlede historiesatsning, både i et historiefagligt perspektiv, et medieperspektiv og ikke mindst et historiebrugsperspektiv.

  12.10-1230       Spørgsmål fra salen til Nikolaj Vitting Hermann og Peter Brunbech

  12.30 -13.15    Frokost

  13.15–14.30     Aktiv kulturformidling ved Tis­sel Lund-Jakob­sen, cand. mag. og museumsinpektør ved Øhavsmuseet, Faaborg  

  En præsentation af den levende historie og dens muligheder i undervisningssammenhæng. Der bliver blandt andet mulighed for at møde frivillige fra Valdemarslauget, der arbejder med håndværk og laver middelaldermad.

  15.00                  Slut

   

  Tilmelding

  Billet typePrisPladser
  Standard billet1.700,00 kr  Tilføj til din kalender

  0 iCal


  Tilmeldte:


  Kommentér

  9 Kommentarer til "DanmarkshistorieR — generalforsamling"

  Giv mig besked ved
  avatar
  Sorter efter:   nyest | ældst | flest stemmer
  Maj Wedderkopp
  Medlem

  Hvor­når kan man for­ven­te en pris på kurset? 🙂

  Lars Henriksen
  Admin

  Hej Maj — tak for spsm. Jeg ved der arbej­des på sagen lige pt. Vi er sta­dig i kon­takt med for­skel­li­ge oplægs­hol­de­re.… stay tuned. 🙂

  Lars Henriksen
  Admin

  Så har vi fået sat en pris­sed­del på kur­set. For­e­nin­gen giver et til­skud på 1000 kr. pr. deltager.

  Helle Lunderskov
  Medlem

  Hej Lars — er 1700 kr så med eller uden tilskud?

  Lars Henriksen
  Admin

  Det er inkl. til­skud og overnatning

  Helle Lunderskov
  Medlem

  Cool, tak. Hvor­når er sene­ste ansøgningfrist?

  Regina Olsen
  Bruger
  Regina Olsen

  Hej Hel­le,

  Tak for dit spørgs­mål. Til­mel­dings­fri­sten bli­ver til­fø­jet en af de næste dage. Afven­ter lige de sid­ste detal­jer fra hotellet.

  Helle Lunderskov
  Medlem

  Fedt! Jeg har clea­ret det med rek­tor og til­mel­ding er nu afsendt

  wpDiscuz