Podcastserie på historielaerer.dk

Er der inter­es­se for at lave en podcast­se­rie om histo­rie, hvor de enkel­te afsnit (de bed­ste) er pro­du­ce­ret af vores ele­ver?

Vi kan hoste dem her på historielaerer.dk og så kan man abon­ne­re via ITu­nes eller hvad man nu fore­træk­ker.

Eksem­pel: Jeg har prø­vet at star­te en serie på min sko­le om ny dansk lit­te­ra­tur.  Prøv det­te feed (Fin­des også på ITu­nes under “Bog­kvid­der” .)

 

Skriv en kommentar