Kampen for det gode liv

Jeg synes, at det kun­ne være fedt med et emne, der ram­mer bredt, så man både kan arbej­de ud fra et sam­funds­mæs­sigt og/eller per­son­ligt per­spek­tiv.

 

Hvad med noget i ret­ning af “jag­ten efter lyk­ke” eller noget andet, der min­der lidt om det gam­le AT-emne, der hed­der “Kam­pen for det gode liv”?

Det vil­le jeg i hvert fald ger­ne selv skri­ve en opga­ve om?

Skriv en kommentar